מכתב תודה – בניית פרגולה

מוטי ראה אצל חבר שלו פרגולה יפה מאוד, הוא התרשם והחליט לפנות גם הוא לחברת אריאל אביקם שהתקינה את הפרגולה, על מנת שגם הוא יוכל להתענג מכזו פרגולה איכותית. הפרגולה נבנתה מעץ גושני בגדול של בערך 50 מטרים. מוטי מספר על אדם בר זיו, שיצר את הפרגולה, שהוא אדם יסודי ויצירתי.