גלריית בתי עץ

לחצו על התמונות להגדלה (לסגירת הגלריה יש ללחוץ מחוץ לתמונות או על מקש Esc).

תמונות נוספות בקרוב...

בית עץ המשמש משרד מכירות
בית נייד מעץ
בית עץ נייד
בניית מבנים ניידים מעץ